• Onafhankelijke analyse & advies
 • Klanttevredenheid
 • Ontzorging & opvolging

Welke documenten kunnen gebruikt worden door onze energiedeskundige bij een EPC-meting?

 • Plannen bij de stedenbouwkundige of omgevingsaanvraag zoals opgemaakt en ondertekend door de architect, plannen van de goedgekeurde stedenbouwkundige of omgevingsvergunning, technische plannen van de architect, ingenieur of installateur, uitvoeringsplannen of uitvoeringsdetails van de architect of werfleider en as-builtplannen van de architect of aannemer.                                                           
 • Lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen van de architect of aannemer als ze deel uitmaken van een (algemeen) aannemingscontract.
                                     
 • Aannemingsovereenkomsten, opgemaakt en ondertekend door de aannemer en de bouwheer
                                     
 • Offertes of bestel bonnen van een aannemer als vastgesteld wordt of door andere bewijsstukken aangetoond wordt dat het materiaal of toestel uit de offerte of de bestelbon in de (woon)eenheid of gebouw is geplaatst.
                                                                                     
 • Verslagen of processen-verbaal van de algemene vergadering van mede-eigenaars waarin de beslissing om een materiaal of toestel te plaatsen, is opgenomen.
                                                                                     
 • Werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering van de architect of werfleider.
                                                                                     
 • Facturen van aannemers, bouwmaterialen of leveringsbonnen.                                                     
 • Foto’s waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailfoto’s) én foto’s waarmee aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is (overzichtsfoto’s).
                                                                                     
 • EPB-aangiften, zoals het transmissieformulier en het EPW-formulier. Gegevens uit startverklaringen en voorlopige EPB- aangiften worden niet aanvaard.
                                                                                     
 • Premie-aanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder als ze zijn goedgekeurd door de Vlaamse overheid of de netbeheerder. De goedkeuring wordt aangetoond met de goedkeuringsbrief van de Vlaamse overheid of de netbeheerder, aan de hand van een rekeninguittreksel (betaling van de subsidie of premie) of de factuur van de aannemer.
                                                                                     
 • Technische documentatie met productinformatie zoals technische fiches en informatie van fabrikanten, bijvoorbeeld informatie op het product of de installatie, de verpakking, kenplaten, garantiebewijzen en energielabels.
                                                                                     
 • WKK-certificaten of milieuvergunningen.
                                                                                     
 • verwarmingsauditrapport, keuringsrapport of reinigings- en verbrandingsattest.
                                                                                     
 • Elektriciteitskeuring of AREI-keuringsverslag.

Onafhankelijk Adviesplatform © 2024 | Webdesign Webit