Waar komt onze stroom vandaan?

We gaan alsmaar bewuster om met ons stroomverbruik. Dat is niet alleen slim voor onze portemonnee, maar ook voor het milieu. Bent u zich bewust van waar uw stroom vandaan komt? In deze blog gaan we dieper in op de herkomst van de elektriciteit op de Belgische energiemarkt.

36 % van onze totale stroom is groen

In 2018 was 36 % van de stroom in Vlaanderen afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Meer dan de helft van deze groene stroom wordt geproduceerd door waterkracht, biomassa en windenergie. 19 % van deze groene stroom werd opgewekt in Vlaanderen. De rest importeerden we uit andere Europese landen.  Wilt u graag controleren hoe groen uw stroom is? Doe dan de GROENCHECK van VREG.

Garanties van Oorsprong

Van de 37 energieleveranciers in Vlaanderen zijn er 13 die enkel energie aanleveren uit hernieuwbare energiebronnen. Via Garanties van Oorsprong (GO) tonen deze energieleverancier aan waar de stroom vandaan komt. Deze bewijsstukken worden uitgereikt door de VREG. Een GO is gelijk aan 1 MVh opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. GOs verkrijgt een energieleverancier door zelf groene stroom op te wekken of door GOs aan te kopen.

Stimuleert u de productie van groene stroom door bewust te kiezen?

Wanneer u groene stroom aankoopt verplicht u de energieleverancier om zelf groene stroom te produceren of GOs aan te kopen. Momenteel verdient de aanbieder van Garanties van Oorsprong niet veel aan de verkoop. Anderzijds is hun marktprijs al aanzienlijk gestegen in 2018 en zal ze ook verder blijven stijgen als de vraag van consumenten naar groene stroom blijft stijgen. Wanneer de financiële waarde van een GO interessant is, is het dus voor energieleveranciers ook interessant om zelf groene stroom op te wekken en deze door te verkopen. Dus ja, door bewust te kiezen voor groene stroom stimuleert u ook de productie ervan.

Wilt u zelf ook bewust kiezen voor groene stroom? Vraag dan naar ons vrijblijvend energieadvies.