Welke factoren beïnvloeden uw energiefactuur?

Hoeveel u maandelijks betaalt voor energie hangt af van uw verbruik en de door de leverancier aangerekende prijs. Maar hoe bepaalt uw leverancier zijn prijs? Welke andere factoren spelen mee in de berekening? En hoe kunt u zelf de prijs op uw factuur beïnvloeden? U leest het in dit artikel.

1) De energieprijs

De prijs voor energie is zowat de enige manier waarop een leverancier zich kan onderscheiden van zijn concurrenten. Hij is vrij in het kiezen van zijn tarieven, maar zijn keuzevrijheid wordt wel beperkt door de volgende factoren:

  • zijn kosten (administratie, investeringen, onderhoud, …)
  • de nettarieven (bepaald door de netbeheerders)
  • en de heffingen (bepaald door de overheid).

Dag- en nachttarief

Daarnaast maakt elke leverancier ook een onderscheid tussen dag- en nachttarieven. ’s Nachts is elektriciteit goedkoper dan overdag. Wil u dus uw energiefactuur laag houden, tracht dan energieverslindende zaken, zoals wassen of de elektrische wagen opladen, voor te behouden voor ’s nachts.

Gezinssamenstelling

De meeste leveranciers geven hun klanten jaarlijks een bepaalde hoeveelheid gratis elektriciteit. Hoeveel u precies ontvangt, is afhankelijk van uw gezinssamenstelling. Algemeen geldt: hoe groter het gezin, hoe guller de leverancier.

2) Het energieaanbod

Energieschaarste steekt de laatste jaren vaker de kop op. In België zijn we totnogtoe gespaard gebleven van algemene blackouts, maar dat neemt niet weg dat er momenten zijn dat er te weinig elektriciteit is om in de stijgende behoeften van de markt te voorzien. Op dat moment moeten de leveranciers hun toevlucht nemen tot buitenlandse (duurdere) elektriciteit. De meerprijs rekenen ze door aan de eindgebruiker.

3) Het verbruik

Het verbruik is ongetwijfeld de zwaarst doorwegende factor in de eindafrekening. Hoe meer u verbruikt, hoe meer u betaalt. Daarom doet u er goed aan zo zuinig mogelijk om te springen met energie. Lees hier onze tips om uw energieverbruik op kantoor te beperken.

Isolatie

Uw verbruik hangt niet alleen nauw samen met uw gewoonten en gezinssamenstelling, maar ook met de energiezuinigheid van uw woning. Wil u uw verbruik onder controle houden, dan is een degelijke isolatie (én ventilatie) van uw woning een must. In oudere woningen dringt een renovatie zich meestal wel op.

Alternatieve energiebronnen

Ook de aanwezigheid van alternatieve energiebronnen heeft een gunstig effect op uw energiefactuur. Hebt u zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp? Dan bent u voor een groot stuk van de dag onafhankelijk van uw energieleverancier. Dat voelt u uiteraard in uw portemonnee.

 

Wil u minder betalen voor uw energie? Laat een gratis analyse uitvoeren van uw energiefactuur