Overstappen van energieleverancier als bedrijf: zo begint u eraan

In Vlaanderen is het relatief eenvoudig om over te stappen naar een andere energieleverancier. In dit artikel laten we zien hoe dit proces precies verloopt voor bedrijven.  

Gratis overstappen naar een andere energieleverancier

Bent u zelfstandige of runt u een kmo met een maximaal elektriciteitsverbruik van 49.999 kWh en een maximaal aardgasverbruik van 99.999 kWh? Dan kan u op eender welk moment gratis van leverancier of contract veranderen. Hou wel rekening met een minimale opzeggingstermijn van 1 maand. Ligt u energieverbruik boven de aangegeven marges? Dan moet u de voorziene einddatum van uw contract respecteren. Stapt u vroeger over? Dan rekent uw leverancier u een verbrekingsvergoeding aan. Hoeveel die bedraagt, is opgenomen in de algemene voorwaarden.  

Hoe gaat een overstap in zijn werk?

De overdracht wordt onderling geregeld tussen uw huidige en toekomstige leverancier. Al wat u moet doen, is het contract tekenen. Uw nieuwe energieleverancier neemt vervolgens zelf contact op met de andere partij én met uw netbeheerder. Zo heeft die voldoende tijd om uw meterstand op te vragen. Geeft u uw meterstand niet op? Dan maakt de energieleverancier een schatting op basis van uw vorige verbruiksgegevens. De netbeheerder bezorgt de meterstand aan uw oude energieleverancier, die u vervolgens een eindfactuur zal sturen.  

Mogelijke problemen bij uw overstap

U blijft twee energiefacturen ontvangen Uw oude energieleverancier heeft uw oud contract niet stopgezet. U dient het best een schriftelijke klacht in bij de betrokken leverancier.   U hebt na de overdracht nog geen eindfactuur ontvangen van uw oude leverancier De betrokken energieleverancier heeft wellicht nog geen of onvolledige meetgegevens ontvangen van uw netbeheerder. Laat de factuur langer dan twee maanden op zich wachten? Contacteer dan uw oude energieleverancier.   Onterechte leverancierswissel Krijgt u plots elektriciteit en/of aardgas van een andere leverancier, zonder dat u een contract hebt afgesloten? Dan is er sprake van een onterechte leverancierswissel. Meestal ligt een fout in de EAN-code(s) aan de basis van het probleem. Meld de onterechte wissel bij onterechte ‘nieuwe’ energieleverancier.   Meer vragen over uw overstap naar een andere energieleverancier? Contacteer ons.