Hoe evolueerden de energieprijzen in 2017?

De elektriciteitskosten stijgen, de kosten voor aardgas dalen. Opvallend is ook dat een gemiddeld Vlaams gezin tot 89 euro kan besparen op elektriciteit en tot 169 euro op aardgas door over te stappen naar een andere leverancier. Een kmo kan zelfs nog meer besparen. Straffe cijfers die vragen om een woordje uitleg. Laten we eerst even het gemiddeld verbruik onder de loep nemen*. Ruim een kwart van de Vlamingen verbruikt 1.200 kWh op jaarbasis, 17 procent verbruikt 3.500 kWh en 21 procent verbruikt 3.600 kWh aan dag- en 3.900 kWh aan nachttarief.

Evolutie van het elektriciteitskosten

Consumenten In september 2017 betaalde een kleine verbruiker (600 kWh met enkelvoudige meter) gemiddeld 93,94 euro per jaar meer in vergelijking met januari 2015, een gemiddelde verbruiker (3.500 kWh met tweevoudige meter) tot 265,87 euro en een grootverbruiker (20.000 kWh met tweevoudige meter) tot 855,04 euro per jaar meer in vergelijking met januari 2015. Kmo’s Ook bedrijven voelden de prijsstijging in hun portemonnee. In september 2017 betaalde een kmo met een gemiddeld verbruik van 50.000 kHh met tweevoudige meter tot 1.177,78 euro per jaar meer in vergelijking met januari 2015. De stijging van de elektriciteitskosten is het gevolg van een aantal factoren: – Energiemaatschappijen reken de verhoging van de btw van 6 naar 21 procent door aan de gebruiker. – Verhoging distributienettarieven en heffingen. – Afschaffing van gratis elektriciteit.

Evolutie van de aardgaskosten

Bekijken we de prijsevolutie van aardgas, dan stellen we een daling vast, zowel voor gezinnen als bedrijven. Consumenten In september 2017 betaalde een gemiddeld gezin (4.652 kWh) dat kookt met aardgas 26,57 euro per jaar minder dan in januari 2015. Een gezin dat verwarmt op aardgas (23.260 kWh) bespaarde zelfs 155 euro! Kmo’s Een bedrijf met een gemiddeld verbruik van 116.280 kWh betaalde 667 euro minder in vergelijking met januari 2015. De daling van de aardgasprijzen is voornamelijk toe te schrijven aan een daling van de aardgasprijs en een verlaging van de distributienettarieven.

Minder betalen voor uw energie? Dit is uw goed voornemen voor 2018

Los van die prijsevolutie betalen de meeste gezinnen en bedrijven te veel voor hun energie. Ze blijven liever trouw aan hun vaste leverancier dan prijzen af te wegen tegen elkaaromdat dit in de praktijk erg moeilijk blijkt te zijn. Als afsluiting daarom deze goede raad voor 2018: neem contact op met de experts van het Onafhankelijk AdviesPlatform. Wij bekijken alle prijzen en zoeken voor u de goedkoopste leverancier. En dat zonder meerkost. Vraag een gratis analyse van uw energiefactuur aan. *Alle cijfers zijn afkomstig van de VREG: www.vreg.be.