Federale energiesteun vanaf november op je rekening

Maar wat moet je hiervoor doen?

Heel wat mensen zullen vanaf deze maand een tegemoetkoming voor de hoge gas- en elektriciteitsprijzen op hun bankrekening zien verschijnen. Maar hoe krijg je deze steun en wat als dit niet automatisch op je rekening komt te staan?

Wat is de “energiesteun”?

In september bereikte de federale regering een akkoord voor het “basispakket energie”. Deze korting geldt voor iedereen die een variabel- of vast contract na 1 oktober afgesloten of hernieuwd heeft. De energiesteun voor gas (135 euro per maand) en elektriciteit (61 euro per maand) wordt afgetrokken van de energiefactuur in november én december. Deze korting wordt voor beide maanden samen verrekend waardoor je éénmalig deze korting krijgt.

Wie heeft er recht op deze korting?

Heb je een variabel contract of heb je na 1 oktober 2021 een vast contract afgesloten bij jouw energieleverancier? Dan heb jij recht op deze energiesteun.

LET OP: Heb je al recht op een sociaal tarief? Dan geldt deze energiesteun niet voor jou. Ook mensen met een hoog inkomen hebben hier geen recht op. Zij krijgen de geldsom wel op hun rekening te zien, maar moeten achteraf een deel terugbetalen via de belastingen.

Wanneer zie je de korting op jouw factuur?

Tegen 10 november moeten alle leveranciers de gegevens ontvangen hebben van iedereen die recht heeft op de energiesteun. Dit gebeurt via de federale overheid. Vanaf dat moment zullen de kortingen zichtbaar zijn op jouw rekening van november of december. Dit gebeurt automatisch, maar als dit niet het geval is, kan je vanaf 23 januari 2023 een aanvraag indienen bij de overheid om alsnog deze korting te bekomen.

BELANGRIJK!
Kijk na of jouw rijksregistergegevens overeenstemmen met de gegevens waarover jouw energieleverancier beschikt. Je kan dit nakijken door de gegevens op jouw contract te vergelijken met jouw rijksregistergegevens of door even te contact op te nemen met jouw energieleverancier.

Wat als je voorschot lager is dan de energiesteun?

Er zijn sommige gevallen waarbij je maandelijkse voorschotfactuur lager is dan de energiesteun waar je recht op hebt. Hoor jij bij deze groep? Dan wordt het verschil verrekend via een creditnota.

Wat in 2023?

De federale regering kondigde ook al een tweede basispakket aan voor de maanden januari, februari en maart 2023. Die energiesteun is nog niet wettelijk vastgelegd, maar ze zal wellicht op dezelfde manier toegekend worden.

Wil je niet wachten op de energiesteun en toch al besparen? Ga dan naar onze gratis energievergelijker en stap over naar een goedkopere energieleverancier!