Eenmalige premie voor zonnepanelen in Vlaanderen vanaf 1 januari 2021

De regelgeving rond zonnepanelen in Vlaanderen verandert op 1 januari 2021. Vanaf dan wordt er een digitale elektriciteitsmeter ingevoerd en komen gebruikers van zonnepanelen in aanmerking voor een eenmalige premie van 300 euro per opgewekte kilowattpiek, uitgekeerd door Fluvius.
Hier tegenover staat dat vanaf dan eigenaars van zonnepanelen geen aanspraak meer kunnen maken op de terugdraaiende teller. De meter zal dus niet letterlijk meer terugdraaien als er veel energie wordt opgewekt. Wel zal deze digitale elektriciteitsmeter op een slimme manier op het einde van het jaar een berekening maken op je eindfactuur: het geïnjecteerde deel wordt afgetrokken van het opgenomen deel. Wanneer je dus overschakelt van een mechanische naar een digitale meter zal het systeem van de terugdraaiende teller behouden worden, maar in plaats van rechtstreeks op je meter zal je het op je eindfactuur zien. Wanneer je in het midden van het jaar overschakelt naar een digitale meter ben je dus je reeds opgewerkte energie zeker niet kwijt, de herberekening zal op de eindafrekening gebeuren.

Dus geen verlies van energie?

Neen, op het einde van het jaar wordt alles correct herberekend. Het enige wat je niet mag doen bij het overschakelen naar een digitale meter is je tarief veranderen. Wanneer je dat doet, zal je bij de overstap de opgewekte energie van dat jaar wel kwijt geraken.

Wie komt in aanmerking voor de premie?

Let op: deze premie is alleen geldig voor 2 type installaties: 

  • Gebouwen die al voor 1 januari 2014 aangesloten waren op het distributienetwerk van Fluvius. De zonnepanelen installaties moeten dus op 1 januari 2021 15 jaar of ouder zijn. 
  • Anderzijds komen alle nieuwe installaties vanaf 1 januari 2021 natuurlijk ook in aanmerking.

Zijn zonnepanelen nu nog even voordelig?

De premie die in 2021 wordt uitgekeerd bedraagt 300 euro per opgewekte kilowattpiek, gelimiteerd op 4 kWp. Bij meer dan 4 kWp ontvang je nog 150 euro per opgewekte kilowattpiek, dit gelimiteerd tot 6 kWp. Ligt je vermogen nog hoger, dan ontvang je niets meer. De premie is dus gelimiteerd tot 1500 euro en mag nooit meer zijn dan 40% van de totale kostprijs van de installatie. Om een idee te geven: een gemiddeld rijhuis werkt ongeveer 4 kilowattpiek op, wat neerkomt op een premie van 1200 euro. 

De premie zal uitgekeerd worden van 1 januari 2021 tot eind 2024 en het premiebedrag wordt jaarlijks aangepast aan de dalende investeringskosten. De installaties van zonnepanelen zijn namelijk een heel stuk goedkoper geworden tegenover 10 jaar geleden, wat de algemene investering minder groot maakt. 

Heeft u nog vragen of wilt u gratis en vrijblijvend advies over de digitale meter of zonnepanelen? Neem dan contact met ons op!