De Belgische energiemarkt: wie doet wat?

De Belgische energiemarkt is een bos waarin de meeste leken vroeg of laat hopeloos verdwalen. Om elektriciteit of aardgas tot bij u in de huiskamer te krijgen, hebt u verschillende partijen nodig: energieleveranciers, distributienetbeheerders en energieproducenten. Dat vraagt om een woordje uitleg.

Hieronder bespreken we alle betrokken partijen op de Belgische energiemarkt: van de opwekking van elektriciteit of aardgas tot de eindgebruiker.

Energie opwekken: Electrabel en EFD-Luminus

Electrabel en EFD-Luminus zijn de grootste energieproducenten van België. Zij beheren de elektriciteitscentrales waar de stroom wordt opgewekt. Naast die twee grote spelers zijn er nog een aantal kleinere, waarvan eni en EON de belangrijkste zijn.

België produceert geen aardgas.

Energie transporteren: Elia en Fluxys

Energieproducenten sturen de opgewekte elektriciteit naar het transmissienet, van waar het naar het distributienet gaat of naar het buitenland. In België beschikt Elia over een wettelijk monopolie op het transmissienet.

Aardgas wordt via pijpleidingen of methaantankers vervoerd tot bij de eindgebruiker. Fluxys regelt het transport.

Energie verhandelen: BelPEx

Energieleveranciers zonder eigen productie moeten energie aankopen bij een producent of op energiebeurzen. De BelPEx elektriciteitsbeurs bestaat sinds 2005 en is voor 100% in handen van APX-Endex.

Energie verdelen: de distributienetbeheerders

De bouw, het beheer en het onderhoud van het distributienet voor elektriciteit en/of aardgas is in handen van de distributienetbeheerders. Die verschillen per regio. De bekendste zijn Imea, Infrax West, Iveka, Imewo en Sibelgas. Zij brengen de energie op vraag van de leverancier tot bij de eindklant.

De netbeheerder heeft een uitgebreid takenpakket:

  • nieuwe aansluitingen uitvoeren en bestaande aansluitingen aanpassen
  • elektriciteits- en aardgasmeters plaatsen
  • meterstanden opnemen
  • zorgen voor een efficiënt, veilig en betrouwbaar distributienet
  • budgetmeters plaatsen bij klanten die moeilijkheden hebben om de energierekening te betalen
  • Rationeel energiegebruik aanmoedigen
  • openbare verlichting voorzien en onderhouden

Energie leveren: de energieleverancier

Energieleveranciers kopen energie bij producenten of produceren het zelf. Ze verkopen de energie door aan hun klanten. Hiervoor hebben ze een leveringsvergunning nodig van de VREG.

Het aantal energieleveranciers swingt sinds de vrijmaking van de markt flink de pan uit. Dat maakt het voor particulieren en ondernemingen steeds moeilijker om de goedkoopste partij te vinden. Een overzicht van alle leveranciers vindt u hier.

 

Wil u nog meer inzicht in de Belgische energiemarkt?

Neem contact op met onze experts