Een andere energieleverancier? Dit is uw beste overstapmoment!

Stel: u bent ontevreden over uw huidige energieleverancier.  U vindt een betere provider en bent dus klaar om de overstap te wagen. Of niet? Alvorens uw contract op te zeggen, doet u er goed aan uw timing te bepalen. Anders kan uw overstap onnodig veel geld kosten. In dit artikel vertellen we u er alles over.

Hebt u vastgesteld dat uw energieleverancier u te veel aanrekent? Of bent u niet tevreden over zijn klantvriendelijkheid? Wat de reden van een overstap ook is, het is nuttig om de timing in overweging te nemen. Het doel is uiteraard uw contract te ontbinden zonder dat het u een cent kost.

Daarvoor kijken we naar het contracttype dat u hebt afgesloten met uw energieprovider.

Energiecontract van bepaalde of onbepaalde duur?

Bent u een trouwe klant bij uw energieleverancier? Dan hebt u waarschijnlijk een contract van onbepaalde duur. Goed nieuws: u kunt op eender welk moment overstappen. Uw provider mag u daarvoor geen extra kosten aanrekenen. Hou wel rekening met een opzeggingstermijn van dertig dagen.

De meeste energieleveranciers sluiten contracten van bepaalde duur af. Die kunt u enkel opzeggen aan het einde van die periode (meestal een jaar). Ook hier geldt een opzeggingstermijn van dertig dagen. Noteer in uw agenda dat u één maand voor einde contract opzegt. Bij een aantal leveranciers kunt u ook een overstapdatum in de toekomst aangeven. Zo vermijdt u dat uw contract stilzwijgend verlengd wordt.

Opzeggingsvergoeding bij overstap?

Bent u een hoogspanningsklant, en verbruikt u boven de 50 Mwh stroom en/of 100 Mwh gas. Dan kan uw provider een opzeggingsvergoeding in rekening brengen als u uw energiecontract vroegtijdig opzegt. Deze factuur pakt je nieuwe leverancier niet van je over. Je doet er dus goed aan om goed na te kijken wanneer een overstap opportuun is.

1 januari en 1 juli zijn sleutelmomenten voor energieleveranciers

De energieleveranciers kunnen hun tarieven aanpassen. Als je een contract hebt van onbepaalde duur en met een variabel tarief, dan kunnen ze je tarief per maand of per kwartaal herzien. Meestal zijn 1 januari en 1 juli sleutelmomenten. Of er een prijswijziging komt, mag de energieleverancier zelf bepalen en is afhankelijk van de koers van de olieprijzen. Dat neemt niet weg dat het verstandig is om deze aanpassing af te wachten alvorens definitief over te stappen naar een andere energieprovider.

Is een overstap naar een andere energieleverancier voor u aan de orde? Schakel de expertise in van het Onafhankelijk AdviesPlatform. Wij kennen de markt en weten of en wanneer voor u een overstap opportuun is.

Vraag een gratis analyse van uw energiefactuur